Завдання виховної роботи школи на 2021-2022 навчальний рік

У 2021 –2022 навчальному році виховна робота в школі буде спрямована на виконання завдань:

 • Підвищення професійної компетентності педагогів у здійсненні процесу виховання;

-Здійснення комплексу організаційно – методичних заходів для учителів початкової школи, які стануть учасниками старту Нової української школи;

 • Активізація творчого потенціалу педагогів у доборі методів, форм, засобів та технологій виховання;
 • Наукове та організаційно-методичне забезпечення процесу виховання;
 • Посилення відповідальності суб’єктів виховання за здійснення даного процесу;
 • Забезпечення єдності навчання й виховання як двох взаємозалежних складових системи освіти;
 • Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення взаємодії сім’ї і навчального закладу;
 • Поєднання організаційно-педагогічної, родинно-сімейної, національно-культурної та просвітницької діяльності вчителів, батьків, учнів;
 • Формування політичної та правової культури засобами громадянської освіти, яка забезпечує знання про політичну систему та владу на всіх рівнях суспільного життя, про Закон та Законодавчі системи виховання, поваги до Конституції, Законодавства, державної мови;
 • Формування культури міжнаціональних відносин;
 • Формування національної свідомості, належності до рідної землі, народу, визначення духовної єдності поколінь, та спільності культурної спадщини, виховання почуття патріотизму, відповідальність у служінні Батьківщині;
 • Формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал;
 • Уміння визначити форми та способи своєї участі в житті суспільства: захищати і підтримувати Закони та права людини, бути обізнаним зі способами соціального захисту;
 • Впровадження здоров’язберігаючих технологій, виховання у школярів орієнтації на здоровий спосіб життя;
 • Створення належних умов для особистісного зростання кожного учня ( створення ситуації успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;
 • Формування в учнівської молоді уміння створювати і реалізовувати власні життєві проекти;
 • Співпраця з учнівським самоврядуванням у вихованні активної соціальної позиції школярів, розвитку їх уміння брати на себе відповідальність за прийняті рішення;
 • Вироблення негативного ставлення до будь – яких форм насильства, формування умінь налагоджувати взаємодію, співпрацю, гармонійно виходити з конфліктів.

Результат

Виховання творчої особистості, здатної до самореалізації, яка легко адаптується в умовах швидких змін суспільного життя, зорієнтована на загальнолюдські цінності, має систему особистісних цінностей і життєву компетентність.