Нормативно-правова база

simvol 6-500x5001

     Організація освітньої діяльності в закладі загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році здійснюється відповідно до законодавчих актів:

Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи».

Положення про атестацію педагогічних працівників

Професійний стандарт вчителя

Концепція національно-патріотичного виховання

Конвенція про права дитини

Освіта осіб з особливими потребами. Нормативна база.

Ведення кадрової документації:

  • Закон України «Про освіту», прийнятий Верховною Радою України від 05.09.2017
  • Закон України «Про повну загальну середню освіту», ухваленого Верховною Радою України 16.01.2020
  • Закон України «Про працю»
  • Закон України «Про відпустки»
  • Закон України «Про колективні договори і угоди»