Вакансії

На даний час  у закладі  наявні вакансії:

Учитель історії, правознавства (10,5 год. Постійно)

Учитель німецької мови у 10-11 класах (5 годин. Постійно)

ЛЕБЕДИНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №7

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Сумська,9 , м. Лебедин, Сумська область, 42200, тел (05445) 2-19-37

e-mail: osvita7shkola@gmail.com Код ЄДРПОУ 22594129

НАКАЗ

28.08.2018                                                                                     №216

Про затвердження Положення

про проведення конкурсу на заміщення

вакантних посад у Лебединській

спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №7

 

Відповідно до статті 26, статті 30 Закону України № 2145 «Про освіту» від 05.09.2017, статті 24, статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» № 651-XIV від 13 травня 1999 року з метою забезпечення рівності громадян в реалізації права на працю, прозорості процесу прийому на роботу в заклад, використання потенціалу талановитої молоді

 

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників у Лебединській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 7 (додаток 1).
 2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад працівників (обслуговуючого персоналу) у Лебединській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №7 (додаток 2).
 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                               І.А. Харченко

 

ЛЕБЕДИНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №7

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Сумська,9 , м. Лебедин, Сумська область, 42200, тел (05445) 2-19-37

e-mail: osvita7shkola@gmail.com Код ЄДРПОУ 22594129

НАКАЗ

28.08.2018                                                                                     №217

Про затвердження складу конкурсної комісії

для проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади вчителя історії

 

У зв’язку з наявністю вакантної посади  вчителя історії, з метою прозорості та інформаційної відкритості навчального закладу

 

НАКАЗУЮ:

 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади учителя історії  у   Лебединській  спеціалізованій  школі І-ІІІ ступенів № 7 з 29.08.2018 року.

2.Створити та затвердити склад комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади вчителя   історії у складі:

Харченко Ірина Анатоліївна — директор школи, голова комісії;

Бєлєскова Ніна Петрівна – заступник голови комісії;

Звоновська Олена Іванівна  – вчитель історії, практичний психолог, секретар комісії.

Члени комісії:

Доценко Володимир Васильович – начальник відділу освіти виконавчого комітету Лебединської міської ради (за згодою);

Вернидуб Наталія Василівна – методист відділу освіти (за згодою);

Борисенко Інна  Володимирівна   —  голова батьківського комітету школи (за згодою).

 1. Провести конкурс на заміщення вакантної посади вчителя   історії 21 вересня 2018 о 15.00 у Лебединської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 (кабінет директора).
 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                           І.А. Харченко

ЛЕБЕДИНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №7

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Сумська,9 , м. Лебедин, Сумська область, 42200, тел (05445) 2-19-37

e-mail: osvita7shkola@gmail.com Код ЄДРПОУ 22594129

НАКАЗ

04.09.2018                                                                                     №250

Про затвердження складу конкурсної комісії

для проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади посади  керівника військово-патрічного виховання

 

У зв’язку з наявністю вакантної посади  керівника військово-патрічного виховання, з метою прозорості та інформаційної відкритості навчального закладу

 

НАКАЗУЮ:

 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади учителя історії  у   Лебединській  спеціалізованій  школі І-ІІІ ступенів № 7 з 04.09.2018 року.

2.Створити та затвердити склад комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади посади  керівника військово-патрічного виховання у складі:

Харченко Ірина Анатоліївна — директор школи, голова комісії;

Бєлєскова Ніна Петрівна – заступник голови комісії;

Судніцина Людмила Миколаївна — заступник директора з виховної роботи, секретар комісії.

Члени комісії:

Доценко Володимир Васильович – начальник відділу освіти виконавчого комітету Лебединської міської ради (за згодою);

Вернидуб Наталія Василівна – методист відділу освіти (за згодою);

Борисенко Інна  Володимирівна   —  голова батьківського комітету школи (за згодою).

 1. Провести конкурс на заміщення вакантної посади вчителя   історії 11 вересня 2018 о 15.30 у приміщенні Лебединської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7.
 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                                                                І.А. Харченко

Додаток 1

до наказу

від 28.08.2018   № 216

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу з працевлаштування педагогічних працівників

у Лебединську спеціалізована   школу І-ІІІ ступенів7

Лебединської міської ради Сумської області

 

 1. Загальні положення.
  • Дане Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Кодексу законів про працю України, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, з метою якісного відбору та комплектування закладу педагогічними кадрами.
  • Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад заступників керівника та педагогічних працівників у закладі.
  • Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, належний рівень професійної підготовки, фізичний та психічний стан здоров’я дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладі загальної середньої освіти.
  • Заміщенню шляхом конкурсу підлягають вакантні посади заступників керівника та педагогічних працівників у закладі.*
  • Прийняття на роботу осіб, які не пройшли конкурс, не допускається.
  • Для проведення конкурсу з кандидатами на заміщення вакантних посад педагогічних працівників наказом по закладу створюється комісія у складі голови, секретаря та членів комісії.
  • До складу комісії з працевлаштування педагогічних працівників залучаються керівники методичних об’єднань закладу відповідно до фаху вакансії.

*«крім педагогічних працівників, які призначаються порядком переводу з одного закладу освіти до іншого; педагогічних працівників, які працюють в закладі за сумісництвом; педагогічних працівників для організації індивідуального навчання з хворими учнями в домашніх умовах; педагогічних працівників, які були вивільнені в зв’язку із скороченням мережі класів; керівників гуртків»

 1. Умови проведення конкурсу.
 • Рішення про проведення конкурсу приймається головою комісії по мірі необхідності при наявності вакантних посад у закладі.
 • До участі у конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора допускаються особи, що мають вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше 3 років на педагогічних чи керівних посадах (крім заступника директора з господарської роботи).
 • До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади педагогічного працівника допускаються особи, які мають педагогічну освіту (повна вища, базова вища, молодший спеціаліст).
 • Конкурс проводиться поетапно:
 • публікація оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті закладу (в розділі «Наявність вакантних посад»);
 • прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам;
 • проведення усного конкурсу та відбір кандидатів.
 1. Оголошення про конкурс.
  • Заклад публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті (в розділі «Наявність вакантних посад») не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку проведення.
  • В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститись такі відомості: назва вакантної посади, термін прийняття документів, вимоги до кандидатів, а також інша інформація, що не суперечить вимогам чинного законодавства України.
 1. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі.                                                                                                 4.1.Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до комісії наступні документи:
  • заяву про участь у конкурсі;
  • трудову книжку (при наявності);
  • ксерокопії документів про освіту з додатками;
  • копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України.

4.2.За бажанням учасники можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

4.3.Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

4.4.Голова комісії перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на відповідну посаду.

4.5.Особи, які виявили бажання працювати на посадах заступника керівника, педпрацівника в закладі, та подали відповідні заяви до комісії підлягають проходженню конкурсів в порядку, визначеному цим Положенням.

4.6.Подані документи та матеріали зберігаються у голови комісії протягом року.

 1. Проведення конкурсу та відбір кандидатів.
 • Відбір кандидатів проводиться за результатами розгляду поданих документів та усного конкурсу.
 • Конкурс з кандидатами проводиться на засіданні комісії в усній формі.
 • На підставі розгляду поданих документів та усного конкурсу з кандидатами, комісія на своєму засіданні рекомендує осіб для зайняття вакантних посад педпрацівників у заклад.
 • Якщо комісією не прийнято рішення щодо внесення рекомендацій для призначення на вакантну посаду жодного із кандидатів, то заклад повторно публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті (в розділі «Наявність вакантних посад»).
 • Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.
 • Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
 • У рішенні комісії обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду.
 • Засідання комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку. Протокол зберігається у голови комісії.
 • Комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу після його завершення.
 • Рішення комісії може бути оскаржене протягом трьох днів після ознайомлення.