Психологічна служба

ВІЗИТНА КАРТКА

img148

Звоновська Олена Іванівна, практичний психолог-методист

Стаж роботи — 27 років

Основна мета діяльності — пошук оптимального способу взаємодії дитини, її родини, всіх учасників педагогічного процесу. Її призначення – допомогти дитині адаптуватися до вимог і правил школи, а педагогам у створенні умов для успішного навчання і розвитку дитини, свого певного комфортного внутрішнього середовища. Психологічний супровід навчання і виховання будується, виходячи з особливостей навчального закладу, контингенту учнів, традицій і творчого потенціалу педагогічного колективу, на виборі індивідуального «маршруту» супроводу, тобто програм, спрямованих не лише на вирішення проблем і ускладнень, але й на їх запобігання.

На консультації у психолога ви завжди знайдете:

— увагу;

— конфіденційність;

— необхідну допомогу та підтримку

Психолог не дає конкретних порад, не оцінює «правильно – неправильно», «добре – погано». Психолог використовує свої знання, навички, практичний досвід, щоб допомогти Вам побачити та усвідомити причини своїх проблем та шляхи їх вирішення.