Виховна робота

Школа — це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність навчального закладу відбувається так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя.

80890684

Методична тема, над якою працює школа:

«Формування висококомпетентної особистості учасників навчально-виховного процесу на основі удосконалення їх інформаційної культури та впровадження інноваційних технологій.»

Виховна тема, над якою працює школа:

«Формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних принципів особистості у здобувачів освіти в умовах Нової української школи»

Тема, над якою працює методичне об’єднання класних керівників:

«Виховання гармонійної особистості в умовах Нової української школи

шляхом створення сприятливого культурного середовища»

Новый рисунок (9)

     Система виховної роботи в закладі розроблена відповідно до Закону України «Про   загальну середню освіту» Конвенції ООН про права дитини, статуту навчального закладу. Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи закладу, є ідея гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування єдиного виховного простору. У Законі України «Про загальну середню освіту» особлива увага приділяється вихованню громадянина-патріота своєї держави, який готовий до подальшого навчання та трудової діяльності зі своїми політичними переконаннями, формуванню творчої особистості, свідомого відношення до своїх обов’язків; формуванню навичок здорового способу життя. Одним із основних завдань, які поставив перед собою педагогічний колектив закладу – це створення належного освітнього середовища для розвитку здорової дитини, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки, формування в учнів свідомого ставлення не лише до власного життя і здоров’я, а й оточуючих.

Концепція виховної системи школи

МЕМОРАНДУМ СПІВПРАЦІ

Завдання виховної роботи закладу на 2021-2022 навчальний рік

Класні колективи, класоводи

Графік годин спілкування