Виховна робота

Школа — це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність навчального закладу відбувається так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя.

80890684

Методична проблема, над якою працює школа:

«Формування висококомпитентної особистості учасників навчально-виховного процесу на основі удосконалення їх інформаційної культури та впровадження інноваційних технологій.»

Виховна проблема, над якою працює школа:

«Формування громадянина з демократичним світоглядом, впровадження новітніх технологій для розвитку творчой особистості.»

Проблема, над якою працює методичне об’єднання класних керівників:

«Морально-духовний розвиток та соціалізація особистості через організацію особистісно-орієнтованого креативного простору.»

Новый рисунок (9)

     Система виховної роботи в школі розроблена відповідно до Закону України «Про   загальну середню освіту» Конвенції ООН про права дитини, статуту навчального закладу.Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи школи, є ідея гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування єдиного виховного простору.В Законі України «Про загальну середню освіту» особлива увага приділяється вихованню громадянина-патріота своєї держави, який готовий до подальшого навчання та трудової діяльності зі своїми політичними переконаннями, формуванню творчої особистості, свідомого відношення до своїх обов’язків; формуванню навичок здорового способу життя.Одним із основних завдань, які поставив перед собою педагогічний колектив школи – це створення належного освітнього середовища для розвитку здорової дитини, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки, формування в учнів свідомого ставлення не лише до власного життя і здоров’я, а й оточуючих.

Концепція виховної системи школи

Завдання виховної роботи школи на 2019-2020 навчальний рік

Класоводи та класні керівники

Графік відкритих виховних годин