Обласний методичний кейс-стаді «Ключові уміння 21-го століття»

     Відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2020 рік, 11.03.2020, на базі Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 , методистами навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку СОІППО Третьяковою О.В., Метейко А.В. та Клюніною Н.В. проведено обласний методичний кейс-стаді «Ключові уміння 21-го століття». Привітала учасників кейс-стаді Древаль О.А. секретар Лебединської міської ради, яка акцентувала увагу на важливості участі педагогів у заходах спрямованих на реалізацію однієї з ключових конмпетентностей «навчання протягом життя». Відкрила захід та ознайомила педагогів з планом роботи Клюніна Н.В., методист з іноземних мов.

У заході взяли  участь  учителі  історії Світлана Ровенська та Альона Шевченко, хімії — Валентина Забуга, англійської мови — Олена Зайцева, Ірина Яненко, Любов Труфаненко, Наталія Доценко.

Про оволодіння ключовими уміннями 21-го століття, як необхідної мови для формування життєвих компетентностей в сучасного учня розповіла Метейко А.В., методист з хімії. Під час свого виступу вона презентувала типову освітню програму, розроблену Британською Радою в Україні, зміст і форми роботи якої  спрямовані на усвідомлення педагогами компетентнісного підходу до навчання, процесів пов’язаних із розвитком в учнів ключових життєвих компетентностей, який забезпечує інтегрування ключових умінь в освітній процес і розрахований на вчителів різних шкільних предметів.

Учителі під час роботи, разом із Третьяковою О.В., методистом з історії, права та предметів морально-духовного спрямування, дослідили складові процесів «учіння» та «навчання», проаналізували мисленнєву діяльність від нижчого до вищого порядку за таксономією Блума, розібралися у сутності поняття «громадянськість», проаналізували важливість її формування та необхідність усвідомлювати глобальні проблеми людства.

Спільно з Метейко А.В., педагоги працювали над встановленням взаємозв’язку між рівняннями мисленнєвої діяльності за таксономією Блума та критеріями оцінювання за допомогою формулювання запитань та проведення запитувань. Також порівняли ряд визначень «критичного мислення», дійшовши спільного розуміння цього поняття, та розібрали основні його особливості.

Під керівництвом Клюніної Н.В. учасники заходу з’ясували важливість спілкування та співпраці, розглянули чинники, що впливають на їхню ефективність та шляхи формування цих умінь в учнів під час уроків. Розглянули поняття «креативність» та «уява», з’ясували їх складники, обмінялися думками, щодо поняття «креативності», створили портрет креативної людини та проаналізували попередні вправи з точки зору креативності.

По закінченню роботи вчителі отримали методичні рекомендації щодо можливостей інтеграції змісту предметів природничо-математичного та суспільно-гуманітарного  спрямування за матеріалами курсу «Ключові уміння 21-го століття».Click to enlarge image 02.jpg

   

Click to enlarge image 02.jpgClick to enlarge image 02.jpgClick to enlarge image 02.jpg