Щоб у роботі мати успіхи помітні, освоюємо стратегії новітні!

изображение_viber_2019-12-27_11-14-49        Перед освітою України сьогодні постає двоєдине завдання: по-перше, формувати всебічно розвинену особистість із високим рівнем інтелекту й духовності, із сучасним інноваційним типом мислення; по-друге, виховувати свідомого громадянина-патріота з широким європейським світоглядом і відкритістю до світу. Сучасна система навчання – це певним чином організована взаємодія вчителя й учнів, спрямована на засвоєння школярами змісту освіти для набуття ними певних якостей особистості. Саме такі проблемні запитання обговорювали члени творчої групи вчителів 27 грудня, розглядаючи використання інформаційно — комунікаційних технологій у навчанні як засіб підвищення ефективності уроку.

        У  ході засідання члени групи обговорили важливість ІК компетентності, бо саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активною, діяти в інформаційному суспільстві, використовувати найновітніші досягнення у своїй професійній діяльності. Вязова Т. В. ознайомила присутніх з сервісами Веб 2.0, які можна використовувати на уроках географії. Бондаренко К. С. розповіла про доцільність використання мультимедійних технологій на уроках математики та продемонструвала програмні засоби з предмету. Дейнека Т. С. підвела підсумок засідання творчої групи, де проаналізувала результати моніторингу «Інформаційно-комунікаційні (цифрові) компетентності»( члени групи попередньо відпвіли на питання анкети).

       Педагоги зазначили, що проведення подібних зустрічей  є методичним мостом, що дає можливість поглибити свої знання, підвищити фаховий рівень та збагатитися досвідом спілкування, тому й надалі потрібно організовувати такі діалоги.   У процесі обговорення вчителі зробили висновки, що у змісті освіти важливими є концептуальні зміни, а саме в напрямах, завданнях, що орієнтують педагогів на розвиток  особистості, формування творчої ініціативи, активності, мобільності, підвищення конкурентоспроможності фахівців.

  изображение_viber_2019-12-27_11-14-л        изображение_viber_2019-12-27_11-14-43ь изображение_viber_2019-12-27_11-14-47 изображение_viber_2019-12-27_11-14-44