Про закінчення навчального року

ЛЕБЕДИНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №7

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

22.04.2019                                                                                                                           №78

Про закінчення 2018/2019 навчального року                                                                                                                                                                та проведення державної підсумкової атестації                                                                                                                                                                в навчальному закладі

      Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07  грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979, наказу Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2018 року № 931«Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1030/32482, Наказу Міністерства освіти і науки від 25 січня 2019 року № 59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному
році державної підсумкової атестації  осіб, які здобувають загальну середню освіту»
, Листа Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 31 січня 2019 року № 04.1-13/507 «Про державну підсумкову атестацію», Листа Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2019 року № 1/9-196 «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році» та на виконання наказу відділу освіти від 04.04.2019 №70-ОД «Про закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в закладах загальної середньої освіти міста»

НАКАЗУЮ:

  1. Завершити виконання навчальних програм учнями 1-10-х класів 31 травня 2019 року, учнями 11-х класів 17 травня 2019  року.
  2. Провести свято «Останній дзвоник» для учнів 1-11-х класів 31 травня 2019 року.
  3. Провести урочисте вручення документів про освіту випускникам 9-х класів – 10-11 червня 2019 року, 11-го класу – 27 червня 2019 року.
  4. Провести державну підсумкову атестацію у відповідно до чинних нормативних документів:

 – у 4 класах з української мови (оцінювання результатів з української мови та читання) або мови національної меншини (для осіб, які здобувають освіту мовами національних меншин чи корінних народів, або перебували за кордоном і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році за заявою одного із батьків або інших законних представників та за рішенням педагогічної ради) та математики. ДПА проводиться виключно для моніторингу якості освіти і не впливає на оцінювання результатів навчання учня. Проходить в письмові формі в закладі освіти. Терміни затверджує керівник закладу освіти в межах навчального року;

 – у 9 класах  з української мови, математики  та  одним із навчальних предметів зі списку (за рішенням педагогічної ради закладу освіти, ухваленим з урахуванням побажань учнів, та затвердженим наказом керівника закладу освіти):

1) біологія, всесвітня історія, географія, зарубіжна література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова відповідно до навчального плану закладу освіти), інформатика, історія України, правознавство (практичний курс), українська література, фізика, хімія – для учнів класів з українською мовою навчання, у яких не вивчається мова національної меншини;

2) біологія, всесвітня історія, географія, література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова відповідно до навчального плану закладу освіти), інформатика, інтегрований курс «Література», історія України, мова національної меншини, правознавство (практичний курс), українська література, фізика, хімія — для учнів класів з навчанням або вивченням мови національної меншини.

  ДПА проводиться в письмовій формі в закладі освіти. Терміни затверджує керівник закладу освіти в межах навчального року;

  – в  11(12) класах у формі зовнішнього незалежного оцінювання з  трьох предметів: українська мова і література (українська мова), математика або історія України (період XX — початок XXI століття) (за вибором учня) та  один із навчальних предметів, зазначених у пунктах 2-11 Переліку навчальних предметів, із яких у 2019 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 22 серпня 2018 року № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році. Проходить в пункті тестування. Терміни затверджує Міністерство освіти і науки України. Кожен зареєстрований учасник зовнішнього оцінювання має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів із Переліку.

  1. Створити атестаційні комісії не пізніше ніж за місяць до початку атестації із затвердженням їх персонального складу.
  2. Направити не пізніше ніж за два тижні до початку проведення атестації у відділ освіти розклад державної підсумкової атестації, склад атестаційних комісій та розклад навчальних екскурсій та навчальної практики.
  3. До 25.04.2019 року забезпечити інформування педагогічних працівників навчального закладу, батьків, учнів випускних класів, громадськості з питань закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації: розклад роботи комісій, узгоджений з головою комісії, затверджений заступником директора з навчальної роботи оприлюднити на інформаційному стенді закладу освіти та на веб-сайті закладу.
  4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Бєлєскову Н.П.

Директор школи                                                                 І.А. Харченко