Обласна школа майбутнього вчителя -методиста «Власна методична розробка: специфіка та особливості побудови»

golovna_result       Згідно з пунктом 5.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників встановлено, що педагогічні звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист» можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені закладами післядипломної освіти. Питанням специфіки та особливостям побудови власної методичної розробки було присвячено засідання обласної школи майбутнього «учителя методиста» («викладача-методиста», «вихователя-методиста», «керівника-гуртка-методиста», «практичного психолога-методиста»), яке відбулося 23 квітня 2019 року, відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

У заході взяло участь 25 педагогів закладів освіти області, серед яких Людмила Утка, учитель української мови та літератури школи.

Зі словами щодо актуальності та важливості теми зібрання до учасників звернулась Удовиченко І.В., проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Сумського ОІППО, к.пед.н., доцент, ознайомивши присутніх із нормативно-правовою базою, особливостями моделювання власної методичної розробки.

Під час дидактичного тренінгу «Від педагогічної ідеї – до практичної реалізації» Коростіль Л.А., доцент кафедри теорії і методики змісту освіти Сумського ОІППО, к.пед.н., з педагогами відпрацювала практичні вміння з визначення об’єкта та предмета дослідження.

З порядком подання розробки на розгляд комісії зі схвалення власних методичних розробок педагогічних працівників ознайомила Сердюк О.П., завідувач навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського ОІППО.

По закінченню роботи учасники обласної школи майбутнього вчителя-методиста отримали  методичні рекомендації.

                                                                                                                               За матеріалами    http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3321-oblasna-shkola-majbutnogo-vchitelya-metodista

-vlasna-metodichna-rozrobka-spetsifika-ta-osoblivosti-pobudovi