І сесія щорічного фестивалю «Педагогічна знахідка»

P90404-091806     Педагогічна майстерність — це вияв високого рівня  педагогічної діяльності, який грунтується на високому фаховому рівні педагога, його загальній культурі та педагогічному досвіді. Міський фестиваль педагогічної майстерності (проведений на базі школи 4 квітня) — це фестиваль тих, кого варто наслідувати.  На фестивалі злились воєдино досвід та мудрість педагогів старшого покоління, креативність та наполегливість молодих та малодосвідчених учителів. Своїми родзинками діяльності, своїми надбаннями з  колегами поділились вчителі школи.

        Дидишко Я.С., учитель початкових класів, презентувала результати креативної діяльності, ефективні методи і методики співтворчості з учнями у формуванні їх життєвих компетентностей при реалізації діяльнісного підходу в умовах  Нової української школи. Молодий педагог довела значущість  упровадження технології діяльнісного навчання, де кожен учень проживає, а не сприймає інформацію в готовому вигляді, де кожна дитина має можливість просуватися до знань своїм темпом, де кожен учень вчиться висловлювати свої думки і оволодіває усним та писемним мовленням, намагається висловити власну точку зору, довести власну позицію, вміє адаптуватися в мовному середовищі, вміє репрезентувати свій продукт.

     У рамках фестивалю Тараспольська О.М., Плохута Т.М., вчителі української мови та літератури, провели майстер-клас зі створення   кросенсів та доцільності їх використання на уроках, що  сприяє розвитку творчого асоціативного мислення, активізації пізнавальної діяльності школярів, можливості застосування інтегративних зв’язків. Педагоги продемонстрували і широкі можливості використання QR-кодів на різних етапах створення кросенсів.

     Новизною та аргументованістю вирізнявся виступ Лойченко І.А., вчителя інформатики, з теми «Сучасні освітні он-лайн технології». Інна Анатоліївна переконала присутніх, що інтерактивна он-лайн дошка – це зручний та легкий у роботі сервіс, призначений для збереження, організації та спільної роботи з різним контентом у визначеному віртуальному просторі, його застосування сприяє формуванню критичного мислення, конструктивного спілкування, навичок співпраці та творчого вирішення завдань. Педагог надала практичні рекомендації щодо створення власних інтерактивних дошок — он-лайн.

       На одному подиху для учасників фестивалю пройшов майстер-клас «STEM – проект «Вода – джерело життя»», проведений досвідченими майстрами своєї справи Яненко І.М., Труфаненко Л.І., вчителями англійської мови. «Дитина не просто знайомиться з новими напрямами розвитку точних наук та інженерії, а вчиться реалізовувати вивчене на практиці. Учні отримують практичні навички, що можуть зробити наше життя простіше. Це і є завдання сучасної школи,» —  стверджували педагоги. А реалізація STEM – проектів має на меті саме практичне спрямування.

      Епоха інноваційного суспільного розвитку підвищує вимоги до сучасного педагога, потребує постійного вдосконалення його фахової майстерності та професійного зростання, таку мету і ставили перед собою організатори міського фестивалю. Професійне зростання – це набуття працівником нових компетенцій, знань, умінь і навиків, які він використовує чи буде використовувати у своїй професійній діяльності вчителя з метою надання якісної освіти. Від того, наскільки високим є рівень професійної майстерності педагога, залежить кінцевий результат навчального процесу.  У ході спілкування під час майстер-класів педагогам надано рекомендації  щодо можливостей підвищення рівня професійної компетентності, використання сучасних інноваційних технологій  на уроках, у позаурочній діяльності та подолання щоденних труднощів в  роботі.

    P90404-100316 P90404-095228 P90404-093840    P90404-093550       P90404-093130       P90404-091756     P90404-091509       P90404-103405