Особистісно-професійна компетентність педагога: PERSONAL AND PROFESSIONAL TEACHER’S COMPETENCE

       Відповідно до плану роботи Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та з метою обговорення актуальних питань формування та розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих та позашкільних закладів освіти, 20 лютого 2019 року було проведено ІІІ Всеукраїнську науково-методичну практичну конференцію «Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика» (завантажити презентацію).

Співорганізаторами конференції виступили Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, КВНЗ Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, КЗ Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, Глухівський НПУ імені Олександра Довженка, Інститут проблем виховання НАПН України, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпровської обласної ради», Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», КЗ «Херсонський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».

Реалізація тематичних напрямів здійснювалася під час проведення секційних засідань, що відбувалися у формі круглих столів, освітньо-тренінгових майданчиків (тренінгів, майстер-класів, дискусій). У роботі конференції участь взяли і вчителі школи: Безкоровайна О.В., Бігун С.К., Вязова Т.М., Дейнека Т.С., Івахнова О.М., Усенко Л.С. Їх статті розміщені у збірнику матеріалів конференції.

Заслухавши й обговоривши доповіді науковців, методистів, педагогів, проаналізувавши виступи учасників круглих столів, майстер-класів, дискусій учасниками конференції було визначено, що сучасний розвиток освіти вимагає якісного професійного вдосконалення педагогічних, методичних та керівних кадрів системи освіти відповідно до сучасних трансформацій суспільства; необхідності подальшого формування й розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів.