Відповідальне батьківство – запорука щастя дитини

      ббВиховання – це складний багатогранний процес формування особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку.

 ОБОВ`ЯЗКИ  БАТЬКІВ

 Батьки або особи, що їх замінюють, мають право і зобовязані виховувати дитину, піклуватися про її здоровя, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поваджати гідність дитини, готувати її до самостійного житя та праці

Законодавство України визначає:

Стаття 150 Сімейного кодексу України

Обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини

 1. Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги прав та свобод до інших людей, любові до своєї сім`ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.
 2. Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.
 3. Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.
 4. Батьки зобов’язані поважати дитину.
 5. Передача дітей на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування про неї.
 6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.
 7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

 Стаття 151 Сімейного кодексу України

Права батьків щодо виховання дитини

 1. Батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини.

Стаття 155 Сімейного кодексу України

Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов’язків

 1. Здійснення батьками своїх прав та виконання обов’язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.
 2. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.

Стаття 180 Сімейного кодексу України

Обов’язок батьків утримувати дитину

 1. Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ

 Стаття 184 Кодексу України про Адміністративні правопорушення

         Ухиляння батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей – тягне за собою попередження або накладення штрафу.

 • Відсутність дитини в школі без поважних причин вважається прогулом.
 • Відсутність через поважні причини має бути підтверджена письмово
 • У випадку пропуску занять через хворобу учень допускається до занять лише за наявності медичної довідки, що посвідчує стан здоров’я учня
 • Виконання домашніх завдань є обов’язковим.
 • Контроль за виконанням домашніх завдань є прерогативою батьків.
 • Систематичне без поважних невиконання домашніх завдань є порушенням навчальної дисципліни.
 • Шкода (матеріальна та моральна), заподіяна учнями загальноосвітньому навчальному закладу, відшкодовується відповідно до законодавства України батьками
 • Злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав.

 Ми виховуємо своїх дітей

способом свого життя,

системою особистих цінностей,

виховуємо своєю присутністю і

відсутністю, виразом обличчя,

звичним тоном спілкування з людьми, обстановкою в будинку,

ставленням до праці та дозвілля.