Тиждень правових знань у закладі

          У період з 01 жовтня по 08 жовтня 2018 року в рамках тижня правових 4знань у школі були проведені заходи з метою формування у школярів правової свідомості, почуття законності обраної мети, правомірності шляхів її вирішення, активної протидії порушникам законів, попередження асоціальних проявів серед учнів, профілактики вживання наркотичних речовин, виховання ціннісного ставлення до людей та свого особистісного „Я”:
1. Серед учнів 7-8 класів морально-правова експрес – гра «Подорож країнами закону, права та моралі»;

2. Юридичні аукціони: «Мої права та обов’язки в Конституції України» серед учнів 9 кл класів, які дійсно знають основні положення Конституції України в галузі прав людини. Використовуючи Розділ ІІ Конституції України дев`ятикласники правильно розв’язували правові задачі, висловлювали аргументовані твердження на захист своєї позиції з того чи іншого питання. дізналися і багато нового, такого, що знадобиться у подальшому житті;

3. Серед учнів 9-11 класів круглі столи: «Реалізація прав людини в сучасному українському суспільстві» з метою виховання правомірної поведінки учнів та поважного ставлення до законів; сприяння свідомого вибору варіантів поведінки; вироблення критичного ставлення до порушень і порушників прав людини; формування усвідомлювальної звички дотримуватися закону;

4. Рольові ігри: «У країні Феміди», «Судові справи», головна ідея проведення яких –  виховання в школярів зацікавлення щодо правових знань, популяризації правових законів, формування правової культури школярів;

5. Конкурси малюнків серед учнів 1-7 класів на тему: «Права людини починаються з прав дитини»;

6. Серед учнів середньої ланки проведене заняття з елементами тренінгу „Конвенція ООН про права дитини”. Учні були залучені до самостійного осмислення складних життєвих ситуацій, вчилися шукати виходи із них, відчули складність міжособистісних стосунків. А також бесіда з елементами гри на тему: „Декларація прав людини — права і обов᾽язки кожного”. Учні повторили правила для учнів, правила внутрішнього розпорядку школи, правила поведінки дітей та підлітків у громадських місцях

2      3