Про тривалість уроків для учнів 1-4 класів

    Доводимо до відома лист  Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 06.04.2018 № 04.1-13/1747 «Про скорочення тривалості уроків» ( Лист  Міністерства освіти і науки України від 02.04.2018 № 1/9-190 «Щодо скорочення тривалості уроків для учнів початкової школи»).

Згідно із частиною 5 статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» тривалість уроків у закладах освіти становить: у перших класах 35 хвилин, у других — четвертих класах — 40 хвилин. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу. Різниця в часі навчальних годин перших — четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями. З метою створення сприятливих умов для організації відпочинку молодших школярів та збереження чинної норми педагогічного навантаження вчителів початкових класів рекомендуємо, відповідно, збільшувати тривалість перерв між уроками. У цьому випадку додатковий облік і компенсація навчального часу не проводиться.