Психолого-педагогічний консиліум

Засідання психолого-педагогічного консиліуму на тему «Адаптація учнів  5-х класів до навчання у школі  ІІ ступеня» відбулося 23.01.2018 р.

З актуального питання слухали Бєлєскову Н.П., яка ознайомила присутніх   з результатами оглядового контролю за навчально-виховним процесом у п’ятих класах. Класні керівники Ровенська С.М. (5-А клас), Тараспольська О.М. (5-Б клас) ознайомили присутніх з довідкою про чисельність, статеву належність учнів пятих класів, надали педагогічну характеристику учнів.

Узагальнивши результати соціометричних досліджень, методики»Розклад на тиждень», ДВОР (діагностики вад особистісного розвитку), визначення особистісної адаптованості школярів, практичний психолог Звоновська О.І., схарактеризувала рівень стану адаптації учнів  п’ятих класів до навчання у школі ІІ ступеня.

У обговоренні виступили  вчителі початкових класів -Калініченко А.В., Шило Л.В.. Учителі-предметники Івахнова О.М., Доценко Н.В.. Завора С.М., Яненко І.М., Плохута Т.М., Усенко Л.С, Стеблянко М.О., Вязова Т.В., Гаврилишина Л.І., Войтенко О.М.,Бубон О.М., Бардецький О.М., Казанцев С.М.  висловили власне бачення обговорюваного питання.

Ухвалили:

1.Адміністрації  школи:

1.1.Створити умови для чіткої організації навчально-виховного процесу учнів п’ятих класів  (протягом  навчального року).

1.2.Здійснювати контроль за  діяльністю класних колективів, учителів, які працюють у даних класах, з урахуванням специфіки даного періоду й результатів діагностики (постійно).

1.3 Забезпечити проведення повторного ППК за результатами повторної діагностики  (травень 2018року).

2.Класним керівникам:

2.1.Наполегливо працювати над згуртуванням учнівських колективів ( протягом навчального року).

2.2.Звернути особливу увагу на учнів, які за результатами психологічних досліджень потребують педагогічного супроводу (постійно).

2.3.Провести індивідуальні бесіди з учнями, які показали недостатній рівень психофізичної адаптації до навчання в школі,а також з їхніми батьками з питань режиму дня, харчування та відпочинку ( лютий 2018 р.).

3.Учителям-предметникам:

3.1.Співпрацювати з класними керівниками  над згуртуванням учнівських колективів, встановленням сприятливого для навчання і виховання  психологічного клімату (постійно).

3.2.Організувати індивідуальну роботу з учнями, що отримали бали  низького рівня, з’ясувати причини низької успішності, якщо можливо, усунути їх (протягом року)

3.3. Узяти під постійний контроль  роботу з учнями високого рівня навченості ( за результатами за І семестр)для недопущення зниження якості навчання ( протягом року).

4.Практичному психологу:

4.1.Співпрацювати з класними керівниками над згуртуванням учнівських колективів ( протягом року).

4.2.Організувати корекційно-розвиваючі заняття з дітьми групи ризику з метою згуртування колективу, зниження тривожності,поліпшення рівня адаптованості(лютий 2018 р.).

4.3.По закінченню циклу занять провести вихідну діагностику з дітьми групи ризику     (травень 2018 р.).

4.4.Провести з батьками індивідуальні консультації з приводу складнощів адаптації їхніх дітей (лютий-березень 2018р.)