Звіт про витрату бюджетних коштів станом на 31.12.2017 р.

1. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 53874,49 грн.

2. Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2915,84 грн.

3. Продукти харчування – 158051,01 грн.

4. Оплата послуг (крім комунальних) – 39958,26 грн.

5. Видатки на відрядження – 5929,16 грн.

6. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1508355,67

6.1. Оплата теплопостачання – 1410582,72

6.2. Оплата водопостачання та водовідведення – 14850,34

6.3. Оплата електроенергії – 82922,61

7. Інші виплати населенню – 1200 грн.

8. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не

віднесені до заходів розвитку – 210 грн.