Семінар-практикум з формування життєвих компетентностей на уроках зарубіжної літератури та російської мови

            img_3686Тема життєвих, інформаційних, соціальних, професійних компетентностей не сходить зі сторінок педагогічної та методичної преси останніх років. Чим викликаний такий інтерес? Традиційний підхід до освітнього процесу в основному орієнтований на формування комплексу знань, умінь та навичок. Проте ціннісні орієнтації вже інші. Освіта сьогодні переходить зі знаннєцентричної до компетентнісно спрямованої, тобто до способів застосування знань і умінь на практиці. Відповідно змінюється і «портрет» вчителя. На відміну від традиційного розуміння провідної ролі вчителя як головного джерела інформації, школа ХХІ століття пропонує іншу роль: вчитель як фалісітатор, провідник та спостерігач, який створює можливість для учнів застосувати отримані навички для побудови нових знань. Іще німецький педагог А.Дистервег вважав, що гарний вчитель не дає істину, а вчить її знаходити. Тому виховання в учнів навичок самостійного пошуку рішення завдання, що призводить до успіху, – це і стає основною метою навчання сучасної школи.

Як моделювати сучасний компетентнісно орієнтований урок літератури в школі? Чи є у шкільної дисципліни «зарубіжна література» спеціальні предметні компетенції, які необхідно розвивати? Які ключові компетентності варто розвивати на уроках словесності? Роль позакласної роботи у особистісному зростанні учнів. Ці та інші питання розглядали учасники міського семінару учителів зарубіжної літератури та російської мови. Досвідом роботи з формування читацької, громадянської компетентностей, роботи з обдарованими учнями ділилися вчителі шкіл міста.

Під час практичної частини семінару вчителі відвідали уроки Гаврилишиної Л.І. у 5 класі з теми «Оскар Уайльд. «Хлопчик-зірка». Основний конфлікт. Символічний зміст назви твору. Еволюція образу головного героя», Литвинчук Е.Г. у 6 класі з теми «Загальні уявлення про частини мови. Самостійні та службові частини мови. Вигук. Слухаємо: уявляємо описані картини». Уся структура уроків була чітко продуманим і спланованим процесом. На уроці літератури  опрацьовано текстовий матеріал у поєднанні з відеофайлами. Кожен вид роботи закінчувався висновками, що є важливим критерієм роботи з учнями представленої  вікової категорії.  Вдалий підбір завдань, психологічна взаємодія з дітьми, логічність, інтегрованість – все це допомагало не лише контролювати процес навчання, а й виховувати справжнього думаючого читача, знавця літератури та просто Людини. Під час уроку російської мови Литвинчук Е.Г. продемонструвала можливості предмету для формування комунікативної, пізнавальної та інформативної компетентностей шестикласників. Після уроків, як годиться, учасники семінару побували у віртуальній подорожі «Літературними місцями Великобританії та Північної Ірландії» разом з учнями 8-11 класів(уч.уч. Безкоровайна О.В., Труфаненко Л.І.)        . Педагоги-організатори заходу презентували використання  ІКТ у позакласній роботі з предмету, значення співпраці вчителів різних фахів, її важливість для розвитку полікультурної та продуктивної компетентності.

 Підсумки   міського  семінару  підвела методист ММК  Капуста Л.В.

  img_3763 img_3698 img_3713   img_3749 img_3661   img_3673 img_3678   img_3631 img_3639   img_3651