До нового 2020-2021 навчального року

IMG_3586

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Відповідно до Закону України “Про  повну загальну середню  освіту” 2020/21 навчальний рік починається з 1 вересня святом – Днем знань – і закінчується проведенням навчальної практики, підсумкового оцінювання і державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів, не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня до 24 грудня; ІІ семестр – з 11 січня до 08 червня.

Протягом навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні — з 24.10. до 31.10, зимові — з 26.12. до 10.01., весняні — з 27.03. до 04.04.21 р.

Як передбачено  Законом України «Про  освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.

У 2020/2021 навчальному році передбачається проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової школи у вигляді підсумкових контрольних робіт з трьох предметів: читання, української мови та математики.

Державну підсумкову атестацію для учнів старшої школи передбачається провести у письмовій формі, у формі ЗНО з трьох предметів: української мови, математики та одного предмета за вибором здобувача освіти, для учнів основної школи (9 клас) державну підсумкову атестацію провести у письмовій формі: українська мова (диктант), математики, предмету за вибором навчального закладу за завданнями, розробленими вчителями школи.

Вручення документів про освіту буде проведено після складання здобувачами освіти ДПА

Проведення навчальної практики та навчальних екскурсій здійснювати протягом навчального року.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про  освіту». Мінімальна наповнюваність груп для факультативних занять становить 8 учнів.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 р. №128.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовується відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки від 06.02.2008 р. №1/9 – 61 та проводиться протягом 2020-2021 н. р.

У випускних 9 і 11 класах проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30.12.2014 р. №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602.