Звіт директора перед громадськістю

IMG_8255  На виконання Національної  доктрини  розвитку  освіти,  п.  3 наказу Міністерства  освіти  і науки України від 28.01.05 р.  № 55 «Про   запровадження   звітування   керівників дошкільних,  загальноосвітніх  та  професійно-технічних навчальних закладів», Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю , затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України  №178 від 23.03.2005 року у школі проведено звіт перед учителями, батьками, громадськістю міста. з  метою  подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою,  об’єднання  державного і громадського  контролю за   прозорістю   прийняття   й  виконання  управлінських  рішень, запровадження  колегіальної  етики  управлінської   діяльності   у навчальних  закладах,  що  базується  на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

              На загальні збори   запрошені члени  батьківського   комітету,   ради   та   піклувальної  ради навчального  закладу,  батьки  та   представники   інших   органів громадського самоврядування. Учасників зборів вітали господарі закладу – учні молодшої та середньої ланки. Після їх виступу відбулося нагородження кращих учнів – відмінників навчання. Зі словами вдячності за досягнуті успіхи звернулася до дітей директор школи І.А.Харченко.

        Продовженням роботи став щорічний звіт керівника закладу, у якому висвітлено ряд питань: персональний  внесок  керівника   у   підвищення   рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі,      виконання  функціональних  обов’язків   щодо   забезпечення обов’язкової загальної  середньої  освіти  (охоплення навчанням дітей шкільного віку,  продовження навчання випускників 9-х класів), створення умов для варіативності навчання та  вжиті  заходи щодо   упровадження   інноваційних   педагогічних   технологій   у навчальний процес;  організація   різних  форм  позаурочної  навчально-виховної роботи;  вжиті заходи щодо зміцнення  та  модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу, залучення  додаткових  джерел  фінансування  навчального закладу та їх раціональне використання, вжиті  заходи  щодо  забезпечення  навчального   закладу кваліфікованими    педагогічними   кадрами   та   доцільність   їх розстановки, соціальний  захист,  збереження  та  зміцнення  здоров’я учнів та педагогічних працівників, забезпечення   організації    харчування    та    медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників;  дотримання  вимог  охорони  дитинства,   техніки   безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;  надання соціальної підтримки  та  допомоги  дітям  сиротам, дітям,    позбавленим    батьківського    піклування,    дітям   змалозабезпечених сімей;  моральне  та  матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення;  дотримання    правопорядку    неповнолітніми    та    вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку;  стан дитячого травматизму.         За результатами  звіту  керівника  присутні на зібранні оцінили його  діяльність  шляхом таємного голосування як «задовільну».

IMG_8206     IMG_8210 IMG_8213     IMG_8222  IMG_8246     IMG_8251IMG_8256     IMG_8257