Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти

їщдщд  18-20 листопада 2021 року у м.Києві проходив методологічний семінар на тему ,,Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти». Онлайн — семінар організували педагоги Національної академії педагогічних наук України відділення загальної середньої освіти Інституту обдарованої дитини.

Метою семінару було: визначення наукових основ і практичних способів розв’язання проблем виявлення, діагностики, розвитку, підтримки та супроводу обдарованої особистості в освітньому середовищі та соціумі; обмін досвідом практичної роботи з обдарованими дітьми та молоддю. Наукова тематика семінару передбачала перелік питань:
— Сучасні наукові тенденції дослідження проблем обдарованості.
— Діагностика, прогнозування, проєктування та підтримка розвитку обдарованої особистості.
— Психолого — педагогічний супровід самовизначення та самореалізації обдарованих учнів.
— Наукова освіта:теорія, практика, інновації.
— Філософія для дітей як засіб формування освітніх компетенцій.
— Технології розвитку здібностей та обдарованості дітей дошкільного віку.
— Підготовка фахівців до роботи з обдарованими дітьми та молоддю.дль

Учителі Лебединського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 7 Лебединської міської ради Сумської області взяли активну участь у роботі методологічного семінару. Їхні компетентні роботи були оцінені учасниками семінару і надруковані видавництвом Інституту обдарованої дитини НАПН України у збірнику ,,Матеріали методологічного семінару».
У збірник увійшли стаття Безкоровайної О.В. — учителя вищої категорії, ,,старшого вчителя» , заступника керівника Лебединського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 7 — ,,Сучасні методи та прийоми на уроках зарубіжної літератури як вагомий чинник розвитку обдарованої особистості»;
Діденко Л.О.- учителя української мови та літератури- ,, Формування когнітивної компетентності школяра шляхом використання інформаційно — комунікативних технологій на уроках української мови та літератури»,
Забуги В.І. — учителя хімії- ,, Інтелектуальний потенціал суспільства — головний чинник багатства держави»;
Утки Л.В. — учителя вищої категорії, ,,старшого учителя» української мови та літератури- ,,Психолого-педагогічний аспект роботи з обдарованими дітьми»;
Шевченко А.Б -учителя історії та громадянської освіти- ,,Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя та учнів».
Участь у семінарі була ефективною і плідною, збагативши усіх цінними ідеями для роботи і нових пошуків. По закінченню роботи учителі отримали сертифікати.