Аудит: крок за кроком

яяя   Місія аудиту – допомогти школам підвищити якість їхньої діяльності та сприяти зростанню суспільної довіри до освіти. Інституційний аудит продовжує роботу у закладі і оцінює роботу школи за чотирма напрямами:
1. Освітнє середовище (наскільки учням безпечно й комфортно у школі, який в закладі мікроклімат, чи створені комфортні умови для вчителів, як організоване харчування, як облаштовані навчальні кабінети, яке в них є обладнання для навчання учнів та роботи вчителів, яке середовище у школі під час перерв, як учні взаємодіють між собою та з вчителем, чи вільне освітнє середовище школи від будь-яких форм насильства, булінгу та дискримінації, чи дотримуються учасники освітнього процесу принципів академічної доброчесності, чи створене у школі інклюзивне освітнє середовище тощо).

2. Система оцінювання учнів (як вчителі оцінюють навчальні досягнення учнів, чи застосовують формувальне оцінювання, наскільки система оцінювання прозора і зрозуміла учням, чи вона допомагає учням робити висновки та покращувати свої результати у майбутньому).
3. Педагогічна діяльність (як вчителі працюють з аудиторією на уроках, чи застосовують учителі компетентнісний підхід у навчанні, чи вчителі адаптували свою роботу в умовах пандемії коронавірусу, як вони проводять навчання дистанційно, як учителі налагоджують комунікацію та співпрацю з учнями, чи вчителі займаються власним професійним розвитком тощо).
4. Управлінські процеси (як налагоджені управлінські та адміністративні процеси в школі, наскільки управлінські рішення сприяють покращенню якості освітньої діяльності в закладі, як директор займається розвитком школи, чи розбудована у школі внутрішня система забезпечення якості освіти, наскільки вона є ефективною).
Завдяки аудиту, школа зможе врахувати потреби дітей, їх батьків і успішно задовольнити їх, діяти в партнерстві з батьками та громадою, удосконалити ефективність роботи адміністрації школи та побачити прогрес у розвитку своїх учнів, педагогів та школи в цілому. Аудит закладає надійну базу для подальшого розвитку шкіл.

20210513_102959   20210513_092451 20210512_103401   20210512_103356